Årets gang

I løbet af året har vi forskellige traditioner og spændende aktiviteter. Læs her, hvordan årets gang er i Parkhaven.

Hvert år udarbejdes der en årsplan, som beskriver de temaer og traditioner, der arbejdes med igennem hele året i Parkhaven. Denne udleveres til alle forældre, og den indeholder vigtige datoer og lukkedage, som gælder for det kommende år.

I Parkhaven arbejde vi med temaer over seks uger ad gangen, herefter starter et nyt tema. Alle børn og voksne er deltagende og arbejder fokuseret med det valgte/aktuelle tema. Dette arbejde pågår både i vuggestue og børnehaven og på tværs af huset. Der arbejdes med temaet som en gennemgående rød tråd, og som en del af alle de pædagogiske aktiviteter som eksempelvis ved dagens samling, på ture ud af huset og i tiden på legepladsen. Alle temaer vælges med udgangspunkt i de seks lærerplaner.

Vores aktiviteter

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg