Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

  • I Parkhaven beror vores værdier på et anerkendende og inkluderende menneskesyn.
  • Vi har et overordnet mål om at give alle vores børn en rigtig god dag hver dag.
  • Alle børn har brug for tydelige, nærværende og fagligt dygtige voksne.
  • Vi realiserer respekten for det andet menneske her og nu.
  • Vi viser tillid til børn, forældre og personalet indbyrdes.
  • Vi er en engageret, positiv medarbejdergruppe med udgangspunkt i højt fagligt niveau.
  • Vi sikrer, at alle har ret til at være en del af fællesskabet, og vi accepterer og rummer forskelligheder.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg