Skip til hoved indholdet
    Hjem Årets gang

Årets gang

I løbet af året har vi forskellige traditioner og spændende aktiviteter. Læs her, hvordan årets gang er i Parkhaven.

Hvert år udarbejdes der en årsplan, som beskriver de temaer og traditioner, der arbejdes med igennem hele året i Parkhaven. Denne udleveres til alle forældre, og den indeholder vigtige datoer og lukkedage, som gælder for det kommende år.

I Parkhaven arbejde vi med temaer over seks uger ad gangen, herefter starter et nyt tema. Alle børn og voksne er deltagende og arbejder fokuseret med det valgte/aktuelle tema. Dette arbejde pågår både i vuggestue og børnehaven og på tværs af huset. Der arbejdes med temaet som en gennemgående rød tråd, og som en del af alle de pædagogiske aktiviteter som eksempelvis ved dagens samling, på ture ud af huset og i tiden på legepladsen. Alle temaer vælges med udgangspunkt i de seks lærerplaner.

Vores aktiviteter

Fra kl. 08.30-11.00 arbejder vi opdelt i hver gruppe, hvor der laves pædagogiske aktiviteter på stuerne, på legepladsen eller ture ud af huset. Vi arbejder efter en struktureret planlægning, hvor vi fordyber os i de valgte temaer. Men vi har et blik for at gribe børnenes initiativ og følge deres interesser i leg og aktiviteter.

Alle grupper holder samling i løbet af dagen. Denne samling har fokus på dagens gang og de aktuelle temaer.

Børnene spiser med deres primær voksen i mindre grupper, således at der kan skabes dialog og nærværende samspil omkring det pædagogiske måltid.

De mindste børn sover midt på dagen eller efter behov. Som udgangspunkt følger vi barnets behov for søvn.

Om eftermiddagen er vi ofte på legepladsen og har fokus på udeliv og bevægelse. Vi skaber bl.a. små kroge og plads til fordybelse på vores nye legeplads.

Når børnene går hjem, hjælpes vi ad med oprydning, og siger farvel og tak for i dag.

Vi skriver på Intra til jer forældre om stort og småt fra dagens gang, og vi lægger ofte billeder op.

Punktet er under udarbejdelse. Vi glæder os til snarest at kunne fortælle mere om os.

Faste traditioner i Parkhaven:

  • Vi starter året med at afholde en nytårs-fernisering, hvor vi fremviser de temaer og processer, som vi har haft i det forgangne år.
  • Vi afholder fastelavn, hvor alle børn og voksne er udklædte.
    Vi holder fælles frokost, som Parkhaven giver, og vi hygger os med lege og fastelavnsboller.
  • Vi har hvert år påskefrokost.
  • I april måned holder vi forældremøde.
  • Vi holder hvert år både julefrokost og laver Luciaoptog. Hele december er der juleløjer i Parkhaven.

Daginstitution Parkhaven
Parkvej 133
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 30

Pædagogisk leder: Charlotte Arildsen
E-mail: CharlotteAr@htk.dk

Klyngeleder: Annette Skinnebach
E-mail: AnnetteNie@htk.dk

Mandag - fredag:

Klokken 06.00 - 17.00

Lukkedage