Skip til hoved indholdet
  Hjem Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

Forældresamarbejdet er en vigtig del af vores pædagogiske praksis i Parkhaven.

Forældrene er de vigtigste personer i børnenes liv. Et samarbejde med forældrene, som bygger på tillid og respekt, har derfor afgørende betydning. Det fælles syn på barnet hviler på et anerkendende grundlag med en ressource-orienteret pædagogisk tilgang.

Vi har desuden et tæt samarbejde med forældrerådet, som i dialog med personalet bidrager til institutionens dynamiske udvikling.

Sådan samarbejder vi med forældrene

Høje-Taastrup Kommune har valgt at dele sine daginstitutioner op i klynger, som hver består af cirka tre institutioner.

Vi er en del af Klynge J, der udover Parkhaven, også består af daginstitutionerne Elverhuset og Mariehønen.

Forældrebestyrelsen sammensættes med repræsentanter fra hele klyngen. Den består af syv forældrerepræsentanter og to suppleanter valgt blandt forældrene.

Valget afholdes i andet kvartal, hvor man vælges for to år, og man kan vælge at stille op til forældrebestyrelsen, hvis man har tid og lyst.

Kontaktforældrene har som sådan ingen beslutningskompetence. Minimumskompetencerne for kontaktforældregruppen vedrører pædagogiske aktiviteter og børnerelaterede spørgsmål, som alene har reference til børnerelaterede aktiviteter i den enkelte afdeling. Det kan eksempelvis være:

 • Medhjælp/medarrangør ved forældrearrangementer som sommerfest, julefest og lignende
 • Medhjælp/medarrangør ved temaaftener og etablering af legegrupper.

Vi arbejder med "Hjernen & Hjertet". Dette er en elektronisk dokumentation, hvor personalet løbende anvender ”dialog”-modulet som afsæt for at kigge ind i børnenes udvikling.

Der laves ligeledes sprogtrapper og sprogvurderinger, som er Høje-Taastrup Kommunes tilgang til arbejdet med børns sproglige kompetencer. Når der er behov for, at personalet yder en fokuseret eller særlig indsats i arbejdet med de enkelte børn, vil personalet altid gå i dialog med forældrene om denne indsats.

Som forælder kan du forvente:

 • At vi tilbyder dig en forældresamtale cirka 3 måneder efter jeres barns start i institutionen.
 • At vi altid kan finde tid til en snak, hvis I har brug for det.
 • At vi altid går direkte til jer, hvis vi oplever vanskeligheder i vores fælles samarbejde.
 • At vi altid kommer til jer, hvis vi har bekymringer omkring jeres barn.
 • At vi er åbne for jeres ideer, synspunkter og konstruktive kritik.
 • At vi - så vidt det er muligt - tager de individuelle hensyn til jeres barn, som I beder om.
 • At vi - så vidt det er muligt - tager aktiv del i afleveringen af jeres barn.
 • At vi kontakter jer, hvis jeres barn er ked af det, og vi ikke kan trøste det.
 • At vi kontakter jer i tilfælde af sygdom elle ulykke.
 • At vi sørger for, at I får rettidig information om fællesarrangementer, ferie, lukkedage med mere.
 • At vores informationer er let tilgængelige på opslagstavler, AULA og vores hjemmeside.

Vi har følgende forventninger til dig som forælder:

 • At I forholder jer loyalt og har tillid til den pædagogiske praksis i institutionen.
 • At I kommer til rette vedkommende, hvis I oplever, at der er problemer med vores fælles samarbejde.
 • At I udviser forståelse for, at vi har en hverdag, der skal fungere med rigtig mange børn, og vi derfor ikke har tid til at lede efter sutsko og lignende om eftermiddagen.
 • At I har ansvaret for jeres barn, når I er i institutionen.
 • At I fortæller os, hvem der henter jeres barn, hvis det ikke lige er mor eller far.
 • At I sørger for tydeligt navn i barnets tøj og på madkassen.
 • At I informerer os om ændringer til dit barns kartotekskort.
 • At I respekterer institutionens regler:
  For eksempel opfordrer vi jer til, at jeres barn kun har tryghedsskabende ting med i institutionen, og at barnet ikke medbringer legetøj, der larmer.
  Der er legetøjsdag om fredagen.
 • At I respekterer, at børn og personaler ofte er gået i gang med en aktivitet klokken 9.30.
 • At I giver os relevante oplysninger om begivenheder i dit barns hverdag.
 • At I ringer eller skriver på AULA ved sygdom, ferie og fridage.
 • At I prioriterer og deltager aktivt i forældremøder, forældresamtaler og fællesarrangementer.

Vi glæder os hver gang til, at vi skal mødes til forældremøde. Her er der nemlig tid og rum for at tale med jer om både stort og småt.

I Parkhaven har vi blandt andet haft spændende oplæg fra personalet og andre oplægsholdere, som giver forældrene ny viden om børns generelle udvikling. Der er også mulighed for at gå i dialog med personalet om det, som rører sig inden for pædagogikken, og om vores samfunds tendenser i forhold til børn.

Daginstitution Parkhaven
Parkvej 133
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 30

Pædagogisk leder: Charlotte Arildsen
E-mail: CharlotteAr@htk.dk

Klyngeleder: Annette Skinnebach
E-mail: AnnetteNie@htk.dk

Mandag - fredag:

Klokken 06.00 - 17.00

Lukkedage